ការចុះឈ្មោះសមាជិក

សូមចំណាំថា យើងមិនអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកមានគណនីច្រើនជាងមួយដងទេ។

គណនី​របស់​អ្នកលេខ​សម្គាល់​អ្នក​ប្រើ *
 
ពាក្យសម្ងាត់ *
 
បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ *
 
រូបិយប័ណ្ណ *
 
 

ទំនាក់ទំនងលម្អិត


 
ឈ្មោះ​ពេញ *
 
ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ *
 
លេខ​គណនី​ធនាគារ *
 
លេខទូរស័ព្ទ *
 
 
យោង
 
កូដ *
33177
 

ចំណាំ៖ ឯកសារដែលសម្គាល់ដោយ (*) ត្រូវបានទាមទារ

* ខ្ញុំមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ហើយបានអាន និងទទួលយក លក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ឯកជនភាព និងច្បាប់ភ្នាល់ ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះ.
 

88GASIA Cambodia | កាសីណូឡាយ | កីឡា| ស្លុកហ្គេម


88Gasia.com © 2017 Allright Reserved.